Sjå framkammer for hjartestrukturen.

Atrium (latin, ubunde fleirtal atrium, bunde fleirtal atria) er eit sentralt rom i romerske einebustadar. Rommet hadde ei opning i taket, gjerne med eit basseng for oppsamling av regnvatn under. Ordet blir no også bruka om skjerma eller overdekka uteplassar, og store opne rom i byggningar.

Romersk atrium.
Moderne atrium i debis-Haus i Berlin.