Auditorium (latin 'høyresal') er eit stort rom med plass til mange menneske der ein kan halda føredrag eller førelesingar. Ordet vert også nytta overført, om tilhøyrarane i førelesningssalen.

Generalforsamlinga i SN går føre seg i eit auditorium.

Arkitektur endre

Rommet har opphav i gresk og romersk arkitektur, der tilskodarar i amfiteater sat på trappestilte sete i ein halvsirkel rundt ein scene. Også i moderne auditorium er det vanleg å plassera seterekker oppover i trapper.

Medan det tidlegare var viktig å bygga auditorium med god akustikk slik at den som tala kunne høyrast av alle, er det i dag vanleg å installera lydsystem med det same føremålet.

Storleiken på auditorium kan variera frå rom med sitjeplassar til rundt tretti tilhøyrarar, til plass for fleire hundre.

Innreiing endre

Auditorium har som regel fastmonterte stolar, gjerne med klappsete, slik at ein lett kan gå forbi dei når dei ikkje er i bruk. Små eller store bord ved kvar stol kan gjera det enklare å ta notat.

Seta vender mot eit senter, som regel i eine enden av rommet, der talaren står. Her kan det vera sett opp ei tavle eller andre førelesingshjelpemiddel.