Båtopplag

Båtopplag er ei nemning på å parkera ein båt eller fartøy over ein lengre periode.

Fritidsbåtar vert ofte sett i opplag i vintermånadane, då båtane ikkje er i bruk på vatnet. Dette fordi anten det er is på vatnet der båten høyrer heime, eller at båtane ikkje vert brukt i denne tida av året.

Større fartøy vert teke i opplag ved større reparasjonar under vasslinja.

KjelderEndra