Bærumsmarkas Venner

Bærumsmarkas Venner vart oppretta i 1985 for å verne Bærumsmarka mot utbygging. I tillegg arbeider foreninga med kulturminnervern, vedlikehald av stinettet og høyringsuttalar med omsyn til offentlege og private inngrep i marka.

Lokalhistorikaren Trygve Christensen var den første leiar av Bærumsmarkas Venner som sidan 2004 er leia av Stig O. Kapskarmo. Leiar sidan 2010 er Yngve Trulsrud Vethe Ludvigsen.