Bøye kan òg visa til vêrfenomenet bye og eit mannsnamn, sjå Boye

Bøye er ei flytande innretting som er festa til noko og blir brukt til ulike føremål i vatn. Bøyer er ofte utstyrte med ulike typar lys, lyd eller klokker, alt etter kva dei skal brukast til.

Bøye i hamna i San Diego, med lys, nummer, og skarpe kantar for å reflektera radarsignal.
Fleire enkle bøyer.

Bøyer kan brukast som sjømerke, til fortøying eller som varsel. Ein kan også bruka livbøyer til å gje nokon som har falle i vatnet flyt.

Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.