Balkanromani er ei gruppe nært beslekta romanispråk eller dialektar. I tillegg til å bli snakka på Balkan blir dei også snakka i fleire andre land i Europa, t.d. i Sverige. ISO 639-3-koden er rmn.