Barn i fysikk

Barn er ei måleining for areal med symbol b. 1 barn er lik 10-28 m2 og vert nytta i kjerne- og elementærpartikkelfysikk som eining for partikkelstorleik.

Sjå ògEndra