Batygrafisk kart

(Omdirigert frå Batymetrisk kart)

Eit batymetrisk kart, batygrafisk kart eller djupnekart tilsvarar eit topografisk kart, men gjev informasjon om tilhøva under vatn, som til dømes på havbotnen eller botnen av ein innsjø. Eit batymetrisk kart har koter for å angje dei generelle djupnekonturane i tillegg til tal som syner djupna for visse punkt. Slike kart kan òg ha skildringar av botnforhold, om det er jord, fjell, sand osv. Batymetriske kart kan òg ha navigasjonsinformasjon.

Batymetrisk kart av Loihi sjøfjell

Kjelder

endre