Beatnik er definisjonen på ein stil og form som voks fram på 1950- og tidleg på 1960-talet og var ein syntese av meir overflatiske sider ved beat-generasjonen frå 1950-åra inn i valdelege filmbilete og teikneserieaktige mistolkingar av verkelege folk og andelegheita ein fann i den sjølvbiografiske litteraturen til Jack Kerouac. Kerouac talte mot denne villeiande avstikkaren frå dei opphavlege ideane hans.

Beatnik-stilen minna om hippiestilen og var ein protest mot det materialiserte forbrukarsamfunnet. Dei var ikkje særleg forskjellige frå hippiane, bortsett frå at dei var meir opptekne av musikk enn av politikk, og derfor namnet (beat tyder «rytme»).

Sjå òg endre

Kjelder endre