Berkelium

grunnstoff med kjemisk symbol Bk og atomnummer 97

Berkelium er eit kunstig, radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Bk, atomnummer 97 og atommasse 247. Det er eit aktinid.

Særlege kjenneteiknEndra

At det er så få tilgjengeliege opplysningar om det, skyldes antakeleg at dei ikkje har klart å framstille nok av stoffet til å måle dei.

Fysiske eigenskaparEndra

Smeltepunkt: 1259 K, 986 °C, 1807 °F (beta).
Kokepunkt: 2900 K, 2627 °C, 4760 °F (beta).
Tettleik: 14,78 g/cm3 (alfa), 13,25 g/cm3 (beta).

HistorieEndra

Berkelium vart oppdaga i 1949.

FramstillingEndra

IsotoparEndra

BakgrunnsstoffEndra