Berkelium

grunnstoff med kjemisk symbol Bk og atomnummer 97

Berkelium er eit kunstig, radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Bk, atomnummer 97 og atommasse 247. Det er eit aktinid.

Særlege kjenneteikn endre

At det er så få tilgjengeliege opplysningar om det, skyldes antakeleg at dei ikkje har klart å framstille nok av stoffet til å måle dei.

Fysiske eigenskapar endre

Smeltepunkt: 1259 K, 986 °C, 1807 °F (beta).
Kokepunkt: 2900 K, 2627 °C, 4760 °F (beta).
Tettleik: 14,78 g/cm3 (alfa), 13,25 g/cm3 (beta).

Historie endre

Berkelium vart oppdaga i 1949.

Framstilling endre

Isotopar endre

Bakgrunnsstoff endre