For bruk i anatomi, sjå anatomisk bifurkasjon.

Ein bifurkasjon, gaffeldeling, er i geografisk tyding ei forgreining av ei vasskjelde til to eller fleire elver. Det førekjem i to omstende:

Kart over øvre Orinoco som syner Casiquiarekanalen mellom Orinoco og Amazonaselva, basert på observasjonar av Alexander von Humboldt i 1799.

Kjelder

endre