Bindevev

type biologisk vev

Bindevev, også kalla støttevev, knyter saman, støttar og vernar dei indre delane av kroppen. Bindevev er rikt på mellomcellesubstans, men inneheld relativt få celler samanlikna med epitel. Typecellene er fibroblastar.

Det finst fleire ulike typar bindevev:

Fibertypar: