Blokkmark eller blokkhav er ei landskapsform som er kjenneteikna av store, skarpkanta steinblokker. Forvitringsblokkmark er danna ved forvitring på staden, normalt ved frostsprenging, og oppstår i kalde strøk. Breavsetjingsblokkmark er sett saman av grove bresediment, gjerne fordi finmateriale har vorte vaska ut.[1]

Blokkmark i Rondane.

Blokkmark finst ei rekkje stader i Noreg, mellom anna i Femundsmarka og på Hardangervidda.

Kjelder

endre