Bohrium

grunnstoff med kjemisk symbol Bh og atomnummer 107

Bohrium er eit kunstig, radioaktivt grunnstoff med atomnummer 107 og kjemisk symbol Bh. Grunnstoffet er oppkalla etter Niels Bohr.

Særlege kjenneteiknEndra

HistorieEndra

Bohrium vart oppdaga i 1981.

FramstillingEndra

IsotoparEndra

BakgrunnsstoffEndra