Ei bot eller eit førelegg er ein straffereaksjon frå myndigheitene (politiet) på eit mindre alvorleg regelbrot eller ei kriminell handling. Å få ei bot vil seie at du må betale ein viss sum pengar til myndigheitane. Storleiken på summen er avhengig av kor alvorleg brotsverket er, og økonomien til den som vert ilagt bota.

'Fartsbot i Bois de Boulogne' av Anna Palm de Rosa.
Spire Denne rettsvitskapsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.