Eit bruhovud er et militært støttepunkt oppretta av ein framskoten styrke for å sikra hovudstyrken si landsetjing på ein kyst, overgang over eit vassdrag eller landsetjing frå lufta.

Eit bruhovud eksisterer vanlegvis berre nokre få dagar, fram til styrken vert kjempa attende eller utvidar frå eit støttepunkt til ein base.

Sjå òg endre