Bruksrettleiing[1] er ei skriftleg rettleiing om korleis til dømes ei innretning, maskin, gjenstand, kjemisk middel eller anna skal verte sett saman, brukt, halde ved like, lagra, handsama. Andre ord for det same kan vere manual, instruksjonsbok eller brukarhandbok.

Fotnotar endre