Cabincruiser

Cabincruiser er ein moderne motorbåt som gjev overnattingshøve for ei mindre mengd personar. Ein cabincruiser kan ha fleire lugarar og har vanlegvis stor uteplass. Styreposisjonen er ofte lukka i eige styrehus eller lugar open mot akter Dei fleste cabincruiserar har innanbordsmotor og eit halplanande eller planande undervassskrog. Dette gjer det mogleg å oppnå høgare fart. Det er mange ulike variantar av denne båttypen over heile verda.

Ein cabincruiser

KjelderEndra