Carl Gustav Jung (26. juli 18756. juni 1961) var ein sveitsisk psykiater, fødd i Kesswil. Han var opphavsmann til den djuppsykologiske retninga analytisk psykologi. Han er særleg kjend for å ha å innført omgrepa det kollektivt ubevisste og arketypar i psykologien.

Carl Gustav Jung

Kjelder

endre