Carl Norbeck

norsk brytar og sirkusmann

Carl Norbeck (20. juni 18671939) var ein norsk brytar og sirkusmann frå Ullensaker.

Carl Norbeck
Fødd 20. juni 1867
Død

1939 (71 år)

Han var son til ein gardbrukar på Nordbekk i Ullensaker. Etter å ha vore ni år i USA reiste han heimatt til Noreg og var dei neste åra med i ei rad profesjonelle brytetevlingar, tevlingar som la grunnlaget for at bryting slo rot som idrett i Noreg.

I 1905 starta Norbeck opp eit sirkus som han dreiv heilt fram til 1929. Han var elles mykje interessert i travsport. Ved stortingsvalet 1927 var han ein av framgrunnsfigurane i Den Nasjonale Legion, ei politisk gruppering som var sterkt mot arbeidarrørsla. Norbeck testamenterte «store summar til velgjerdsføremål».

KjelderEndra