Chopper i elektronikk

Ein chopper vert nytta for å gjere ein elektrisk straum diskontinuerleg slik at han kan forsterkast ved vanleg vekselstraumteknikk. For elektrisk ladde partiklar nyttar ein oftast eit varierande elektrisk eller magnetisk felt som bøyar av strålen.

KjelderEndra