CuteFTP

CuteFTP er ei rekkje filoverføringsprogram utvikla av GlobalSCAPE sidan 1996, med både eit Windows-basert og Mac-basert brukerpanel, laga for både heime- og profesjonell bruk.

CuteFTP vert nytta til å overføra filer mellom datamaskiner og File Transfer Protocol (FTP)-serverar for publisering av nettsider, lasta ned digitale bilete, musikk, multi-media filer og programvare, og sender/mottar filer av alle størrelsar mellom heime og kontor. Sidan 1999 har CuteFTP Pro og CuteFTP Mac Pro òg vore tilgjengeleg i CuteFTP Home med prøvetid.

Programmet vart opphavleg utvikla av kanadiaren Alex Kunadze.