Cytologi

Cytologi er læra om celler, både når det kjem til struktur, funksjon og kjemi. Robert Hooke er ofte rekna som far til cytologien.

Cellelære kan vidare delast inn i mellom andre: