Dalmål er ei svensk dialektgruppe som vert tala i landskapet Dalarna (unnateke Idre og Serne som har norsk øysterdalsmål). Gruppa kan verte dela i eigenlege dalmål, som vert tala omkring sjøen Siljan; og bergslagsmål, som vert tala i sør, og som har mange likskapar med dei i aust grensande sveamåla.

Eit kjent dalmål er det eigenlege dalmålet Elvdalsk.