Damluke

Damluke vert brukt i vasskraft for å regulere kor mykje vatn som skal gå igjennom røyrgatene ned til turbinen.