Danmarks Stednavne

Danske stednavne er eit bokverk som gjev informasjon om stadnamn i Danmark. Verket blir utgjeve av Afdeling for Navneforskning ved Københavns universitet.

 • Nr. 1 Samsøs Stednavne. 1922.
 • Nr. 2 Frederiksborg Amts Stednavne. 1929.
 • Nr. 3-7 Sønderjyske Stednavne I-V. 1933-44.
 • Nr. 8 Vejle Amts Stednavne. 1944.
 • Nr. 9 Viborg Amts Stednavne. 1948.
 • Nr. 10 Bornholms Stednavne. 1951.
 • Nr. 11 Maribo Amts Stednavne. Ved Anders Bjerrum og Christian Lisse. 1954.
 • Nr. 12 Stednavne i Århus og Skanderborg Amter. Ved Anders Bjerrum og Christian Lisse. 1964.
 • Nr. 13 Svendborg Amts Bebyggelsesnavne. Ved John Kousgård Sørensen. 1958.
 • Nr. 14 Odense Amts Bebyggelsesnavne. Ved John Kousgård Sørensen. 1969.
 • Nr. 15 Svendborg Amts Naturnavne I. Sunds Herred. Ved Birte Hjorth Pedersen og Inge Wohlert. 1970.
 • Nr. 16 Stednavne i Præstø Amt. Ved Lis Weise. 1975.
 • Nr. 17,1 Stednavne i Ringkøbing Amt. 1. halvbind. Ved Gordon Albøge. 1976.
 • Nr. 17,2-1 Stednavne i Ringkøbing Amt. 2. halvbind, 1. hæfte. Ved Gordon Albøge. 1981.
 • Nr. 17,2-2 Stednavne i Ringkøbing Amt. 2. halvbind, 2. hæfte. Ved Gordon Albøge. 1984.
 • Nr. 17 Stednavne i Ringkøbing Amt. Samlet pris.
 • Nr. 18,1 Randers Amts Stednavne. Galten Herred. Ved Kristian Hald. 1976.
 • Nr. 18,2 Randers Amts Stednavne 2. Rougsø Herred. Ved Kristian Hald.
 • Nr. 19 Stednavne i Københavns Amt. Smørum Herred. Sydlige del. Ved Bent Jørgensen.
 • Nr. 20 Stednavne i Københavns Amt. Smørum Herred. Nordlige del. Ved Bent Jørgensen.
 • Nr. 19-20 Stednavne i Københavns Amt. Smørum Herred. Samlet pris.
 • Nr. 21 Stednavne i Hanherred. Ved Gordon Albøge. 1991.
 • Nr. 22 Stednavne i København og Københavns Amt. Sokkelund Herred. Amager og Saltholm. Ved Bent Jørgensen. 1995.
 • Nr. 23 Stednavne i Vestsjællands Amt. Sorø, Ringsted, Alsted Herred, Ringsted Herred. Ved Bent Jørgensen. 1997.
 • Nr. 24 Stednavne i Vestsjællands Amt. Slagelse, Korsør, Skælskør, Slagelse Herred, Vester Flakkebjerg Herred, Øster Flakkebjerg Herred (med dele i Storstrøms Amt). Ved Bent Jørgensen. 2001.
 • Nr. 23-24 Stednavne i Vestsjællands Amt. Samlet pris.
 • Nr. 25 Stednavne i København og Københavns Amt. Sokkelund Herred. Sjællandsdelen. Ved Bent Jørgensen. 2006.