Dansk biografisk leksikon

Dansk biografisk leksikon (DBL) er det mest omfangsrike biografisk verk på dansk språk
(Omdirigert frå Dansk biografisk lexikon)

Dansk biografisk leksikon (DBL) er det mest omfangsrike biografisk verk på dansk. Det er populært kalla Bricka etter redaktøren for første utgåve, Carl Frederik Bricka.

  • 1. utgåve: Dansk biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for tidsrummet 1537-1814, Utgjeve av C. F. Bricka, 19 bd, Gyldendal Dansk Forlag, 1887-1905
  • 2. utgåve: Dansk biografisk leksikon, 2. utgåve, 27 bind, Grunnlagt av C. F. Bricka, redigert av Povl Engelstoft og Svend Dahl, København 1933-44.
  • 3. utgåve: Dansk biografisk leksikon, 3. utgåve, 16 bind, Grunnlagt 1887 av C.F.Bricka, redaktør Svend Cedergreen Bech, København., 1979-84.

Tredje utgåve har ikkje overflødiggjort dei to første utgåvene, nokre av dei minst aktuelle artiklar frå tidlegare utgåver er tatt ut av tredje utgåve. I tredje utgåve er artiklar frå andre utgåve ajourført i lys av nyaste forsking, og dei mest vektige litteraturtilvisingar til kvar artikkel er oppdatert.

Bakgrunnsstoff

endre