Ein database er ei strukturert samling av relaterte data, omgrepet er vanlegvis knytt til elektroniske datasystem. Eit databasesystem skal kunne handtera store mengder data effektivt, motsetningsfritt og sikkert. Databasesystemet skal sikre at endringar og tilføyingar ikkje fører til motsetningar eller feil, og skal kunne levere riktig informasjon effektivt til brukarar og programvare.

Spire Denne dataartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.