De jure (opphavleg skrive de iure) kjem av latin og tyder «av rett/i følgje lova». Skiljet de facto og de jure vert nytta når det er eit vesentleg skilje mellom den reint formelle rettstilstanden, og korleis det er i praksis.

Til dømes vert regjeringa i Noreg utpeikt de jure av Kongen, medan han de facto ikkje har hatt full råderett over utpeikinga sidan 1840-talet.

Sjå òg endre