Degenerering av varemerke

Degenerering av varemerke oppstår når eit varemerke blir sjølve ordet på ei vare eller teneste, slik at det mistar sin kjenneteiknsfunksjon. [1] Døme på produktnamn som på denne måten er blitt allmennord, er termos, potetgull og grammofon.


ReferansarEndra