Eit densitometer er eit optisk/elektronisk apparat til måling av fargetettleik i trykk eller svertingsgrad i trykk, reprografisk film, fotografiske negativ eller positiv. I motsetnad til eit spektralfotometer kan densitometeret berre måle toneverdiar, men ikkje sjølve fargetonane. Densitometerar finst to hovudkategoriar: Apparat som måler gjennomskinnelege media (filmdensitometre) og trykkmedia (refleksdensitometre). Meir avanserte apparat kan gjere begge delar.

Eit densitometer på ei fargetrykkprøve

Sjå ògEndra

KjelderEndra