Desigram er ei SI-avleia eining for måling av masse. Symbolet for desigram er dg. Eitt desigram er lik ein tidel av eit gram, som er lik 100 milligram.

Desigram vert i praksis sjeldan brukt. Meir vanleg er einingane gram og milligram.

1 desigram er lik:

Og motsett:

  • 1 milligram = 0,01 desigram
  • 1 centigram = 0,1 desigram
  • 1 gram = 10 desigram