Opna hovudmenyen
Det algeriske flagget

Det algeriske flagget er loddrett todelt i grønt og kvitt med raud halvmåne og stjerne midt på. Det vart teke i bruk som nasjonalflagg i Algerie den 3. juli 1962, men ein hadde tidlegare hatt liknande flagg. Grøn er islam-fargen og halvmånen symbolet for religionen. Den kvite fargen tyder reinleik og den raude sosialisme.

BakgrunnsstoffEndra