Det internasjonale stille solåret

Det internasjonale stille solåret eller IQSY (av engelsk International Quiet Sun Year) gjekk føre seg i 1964 og 1965 der ein særskild tok sikte på å studere tilhøva i atmosfæren, mellom anna i ionosfæren i ein periode med låg solflekkaktivitet.

Kjelder endre