Det norske skulesystemet

Det norske skulesystemet vert gjerne delt opp i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule.

Born frå 1-5 år kan gå i barnehage. Barnehage er eit friviljug tilbod der barnet kan vere medan foreldra er på jobb. Ein må betale for at barnet skal gå i barnehage. Born frå 6-15 år skal gå i grunnskolen. Grunnskulen er delt opp i barneskule (6-12 år) og ungdomsskule (13-15 år).[1] Alle born i Noreg har rett og plikt til å gå på grunnskule. Grunnskulen er gratis. Born fra 6-9 år kan gå på aktivitetsskule (skulefritidsordning, SFO) før og etter skuletid. Dette er et friviljug tilbod som foreldre må betale ein eigenandel for. Alle som har fullført grunnskule har rett til tre års vidaregåande opplæring. Vidaregående opplæring er friviljug. Òg videregående skule er gratis i Noreg.[2]

ReferansarEndra

  1. https://spraksenteret.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/ny-i-norsk-skole/oversikt-over-skolesystemet-i-norge/
  2. https://snl.no/Skole_og_utdanning_i_Norge