Diagram

Eit diagram er ei skjematisk framstilling eller figur som blir brukt i naturvitskap, statistikk og anna for å kunna gje eit bilete av forholdet mellom to eller fleire storleikar.

KjeldeEndra