Diastole er fasen der hjarte vidar seg ut og sug inn blod. Sjå bolken om hjartesyklusen i artikkelen om hjarte.