Diorama, gjennom fransk frå gresk 'gjennom' og syn', er eit tredimensjonalt bilete produsert ved hjelp av dekorasjonar, gjenstandar og lyseffektar. Teknikken blir brukt på museum og i utstillingar.

Diorama med figurar som rører seg
Diorama med utstoppa dyr i ein naturleg biotop

Opphavleg vart dioramaet oppfunne av Louis Daguerre i 1822. Ved å lyssetje bilete måla på gjennomskineleg duk, greidde han å oppnå ein tredimensjonal verknad. K. W. Gropius videreutvikla prinsippet, slik at ein kunne gi att naturtru landskapsbilete.

Kjelder

endre