Disney Channel Korea

Disney Channel Korea (eller Disney Channel) er ein fjernsynskanal for born, kringkastet i Sør-Korea.