Disney Channel Tyskland

Disney Channel Tyskland (eller Disney Channel) er ein fjernsynskanal for born, kringkastet i Tyskland, Austerrike, Sveits og Liechtenstein.

Logo