Dispersjon

Wikimedia-fleirtydingsside

Dispersjon kjem av det latinske ordet for «spreiing».

Fysikk Endra

Andre vitskapar Endra


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.