Dogg eller dogge er ein fellesnemning for slike hundar som har firkanta hovud og ein brei snute.[1] Doggar kan ha ulike storleikar, men er kjenneteikna av hovudforma, ein grov beinstamme og store potar.[2]

Døme på ein dogge.

Sjå òg Endra

Kjelder Endra

  1. «dogge» i Nynorskordboka.
  2. Roig, Olaf A. «Dogge: hund» (14. februar 2009), Store norske leksikon.