Dommar i tevling

Sjå også dommar i retten

Ein dommar i ei tevling eller ein konkurranse er ein person som er vald eller oppnemnd til å leie ei tevling, til å avgjere spørsmål som måtte kome opp under tevlinga, og også i mange tilfelle avgjere resultatet av tevlinga. Det kan vere ein eller fleire dommarar i ein konkurranse.

Ein dommar i fotball

EksempelEndra