Edmund er ei moderne form av det gamal-engelske mannsnamnet Eadmund, som har sitt opphav i ead, «rikdom, lykke» og mund, «vern».

Edmond er ei fransk form av namnet.

Kjende personar med namnet

endre

Personane i lista er ordna kronologisk etter fødselsår.

Annan bruk av namnet

endre