Eigenrørsla (symbol µ) er den tilsynelatande rørsla til ei stjerne på himmelen over eit år grunna rørsla til stjerna sjølv i verdsrommet. Eigenrørsla vert målt i bogesekund per år. Barnardstjerna har den største kjende eigenrørsla med 10,27 bogesekund per år. Dei fleste stjernene har eigenrørsler på under 0,1 bogesekund per år.

Kjelder endre

  • «proper motion» i Astronomy Encyclopedia, Philip's, 2002, s. 321.