Eininga link

Link er ei britisk måleining for lengd nytta i landmåling. Han er lik 0,01 chain eller 0,201 meter. Han vart òg kalla surveyor's link eller Gunther's link.

KjelderEndra