Eininga rute

Rute er ei eldre tysk måleining for lengd. Lengda varierte frå 10 til 20 fus (fot) i dei ulike statane. I Preussen var han lik 12 Fus eller 3,766 m.

KjelderEndra

  • Rute. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Henta 16. november 2013 frå http://snl.no/Rute.