Eittkammersystem er ei ordning der ei nasjonalforsamling formelt opptrer som ei einstaka forsamling ved alle viktige avgjersler.

██ Nasjonar med tokammersystem.██ Nasjonar med eittkammersystem.██ Inkje parlament.

Systemet vert brukt i stadig fleire einskapsstatar. Danmark har hatt eittkammersystem sidan nedlegginga av Landstinget i 1953, medan Sverige fyrst fekk eit eittkammersystem i 1971. Føderalstatar, som t.d. Tyskland og USA, har som regel tokammersystem.

Sjå òg endre

Kjelder endre