Eksport (av latin «bere ut, føre ut») er utførsel og sal av varer og tenester til utlandet. Det er det motsette av import, og verkar positivt inn på bruttonasjonalproduktet.

Ein eksportør er ein person, eit firma eller ein organisasjon som driv eksporthandel.

Sjå òg endre