Elektrisk kraft er den krafta som verkar mellom to ladde partiklar. Like ladningar frastøyter kvarandre medan ulike ladninger tiltrekker kvarandre. Krafta blir bestemt av Coulombs lov og er proporsjonal med produktet av ladningane og omvendt proposjonal med avstanden mellom dei. Eininga for elektrisk kraft er den same som for andre krefter, altså Newton.

Sjå og endre